Chi tiết bài viết

Giới thiệu công ty

Ngày đăng: 15/01/2018
Hút bể phốt tại Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG LINH

Địa chỉ: Khu 5, Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0976 117 222 : 0946 655 669

Website: hutbephotbacninh.com.vn – Email: dotienco2806@gmail.com
ANH